Facebook
Egendomar
Egendomar

Juridiska frågor när du köper fastighet i Spanien

Din advokat kommer att hjälpa dig i alla de steg som köpet omfattar. Det finns många bra advokater i Spanien, både engelsktalande och skandinaviska. Att välja rätt advokat är din garanti för att alla spanska rättsliga krav uppfylls, att fastigheten är registrerad i leverantörens namn och att den är fri från bolån, avgifter, panträtter/pantbrev, fordringar eller andra förpliktelser. Red ut allt detta med din advokat, som kommer att förhandla och diskutera inköpsvillkoren med säljarens advokat. Villkoren bör inte begränsas till priset och skall i detalj tydliggöra alla dina krav om slutdatum, betalningsvillkor etc.

FÖRHANDLING INFÖR KÖPET

När en lämplig fastighet har hittats, ska inköp och pris förhandlas med säljaren. Din advokat kommer att kontrollera och undersöka fastigheten (avgifter skulder etc. i fastighetsregistret), samt se över förfarandet för avskrivning av eventuella kvarstående lån och ordna detta med säljaren.

När en muntlig överenskommelse har gjorts, är nästa steg att bekräfta villkoren för köpet skriftligen. Pengar avsätts vanligtvis på ett lokalt bankkonto eller hos din advokat för att visa säljaren det finns en verklig vilja att köpa. Det är normal praxis i Spanien att inkludera en handpenning för att reservera fastigheten fram till slutförandet av privata kontrakt.

Privat kontrakt (Contrato de compraventa)

Vid godkännande av säljarens erbjudande och villkor är nästa steg i säljprocessen att teckna ett köpeavtal. Detta ska ske inom två veckor efter formellt godkännande av erbjudandet. Det privata köpeavtalet påvisar alla de överenskomna villkoren för erbjudandet och försäljningen samt inkluderar datum för fullbordandet hos notarien. Det är praxis i detta skede att betala en procentsats av köpeskillingen som normalt återbetalas om köpet inte fullföljs.

N.I.E. (Número de Identificación de Extranjeros)

Detta är ett identitetsnummer för utlänningar i Spanien. Du är skyldig att ha ett NIE-nummer när du bor och handlar inom Spanien. NIE-nummer krävs även om du inte är bosatt på heltid eller är skattemässigt skriven i Spanien. Numret erhålls från den lokala polisstationen och ska registreras hos skattemyndigheten. De lokala myndigheternas bestämmelser, där fastigheten är belägen, avgör huruvida NIE-nummer är obligatoriskt vid skattebetalning. Om skatten inte betalas i tid kommer en extra avgift krävas, vilket din lokala advokat kommer att ta hand om.

AVSLUTNING HOS NOTARIE (Notaría)

En försäljning är formellt klar i Spanien när den offentliga lagfarten om köp undertecknats av en notarie (Notarius Publicus), slutbetalning har skett och innehav getts till köparen. Dokumentet “Escritura“ är en handling som anger namnet på ägaren och innehåller en detaljerad beskrivning av fastigheten. Enligt spansk lag är det nödvändigt att “Escritura“ undertecknas i närvaro av en allmän spansk notarie. Notarien är den offentliga tjänsteman som ansvarar för registrering av försäljningen i offentliga register, samt föreskriver att lagfarten har undertecknats i hans närvaro och förstås av de berörda parterna. Notarien certifierar endast lagfarten om parterna kan identifiera sig med giltiga pass. Parterna ska närvara vid undertecknandet personligen, alternativt utse någon, oftast en advokat med fullmakt att ställföreträda dem vid undertecknandet.

REGISTRERING

Efter signering delger notarien lagfarten till det lokala fastighetsregistret och din advokat tar hand om:

Utbetalning av relevant stämpelskatt i samband med köp.

Registrering av lagfarten (vilket kan ta 3 - 4 månader).

Överföring av konton för lokala energileverantörer, t.ex. vatten- och elleverantörer, samt ordnar betalning via ditt bankkonto.

Det finns i princip två avgifter och tre skatter att betala när man köper fastighet i Spanien. Som en tumregel bör du ha en budget som täcker summan av dessa belopp till omkring 17 % av köpeskillingen vid spansk inteckning och cirka 12 % av köpeskillingen vid kontant köp. Vid köp av helt ny fastighet med inteckning ca. 20 % och utan inteckning ca 15 %.

AVGIFTERNA:

1) Notarieavgifter: Varierande beroende på värdet av fastigheten och flera andra faktorer. Beräkna 1 % av fastighetspriset för inledande omkostnader.

2) Land Registry avgifter: Dessa varierar beroende på ort, typ och värde av fastigheten. Dessa avgifter är snarare administrativa avgifter än skatter.

Skatter:

1) Impuesto sobre transmissiones patrimoniales (ITP): Transferskatt är aktuell vid köp av mark, hus, lägenhet eller tomt från en privat ägare. Beroende på de lokala myndigheterna i regionen, kan det röra sig om 7 % eller 8 % av det deklarerade värdet på fastigheten, vilket står skrivet i köpeshandlingarna, Escritura de Compraventa. Detta frestar vissa att undervärdera sina fastigheter och även om det varit och är tämligen vanligt, är det ett allvarligt misstag. Man får stränga straff för undervärdering och det kan även leda till reavinstskatt och stora problem längre fram. Det deklarerade värdet på ditt köp är grunden till myndigheternas bedömning av den reavinst du gör på avyttring av fastigheten.

Du bör vara medveten om att skattemyndigheten har ett minimipris för fastigheten och det är detta pris som används för att beräkna överföringsskatt på fastighetstransaktioner. Det är därför lämpligt att att ta reda på det lägsta priset enligt skattemyndigheterna. Därigenom får du veta den totala kostnaden för inköpet och hur mycket pengar du behöver för att undvika att få en obehaglig överraskning när skatten ska betalas.

2) Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.): Moms, som betalas i stället för ITP, Transferskatt, när du köper din fastighet av en näringsidkare i stället för en privatperson. Momsen är 10 % vid köp av en helt ny fastighet.

3) AJD (stämpelskatt): Förutom moms tillkommer också stämpelskatt, som kan vara upp till 1 % av köpeskillingen.

4) Plusvalía: I och med att taxeringsvärden höjs krävs värdering. Normalt betalas värderingen av säljaren, men det kan föreskrivas att köparen betalar. Vem som betalar diskuteras i samband med de inledande förhandlingarna, i samråd med din advokat.

5) Reavinstskatt (Impuesto sobre la renta de no residentes): När både säljare och köpare är icke spanska residenter, tillämpas en skatt som utgör 3 % av fastighetens försäljningspris. Denna skatt betalas normalt av säljaren.

Fastighetsskatter

1) Impuesto sobre bienes inmuebles (I.B.I.): Fastighetsskatt. Detta är den huvudsakliga skatten för fastighetsägare i Spanien. Den varierar från område till område och beräknas på det officiella värdet av fastigheten, i realitet till samtliga fastigheter i Spanien. De officiella värdena var tills nyligen mycket låga, men ökar nu snabbt i och med den spanska regeringens politik. Detta leder till att de officiella värdena närmar sig det verkliga värdet på fastigheterna. Generellt kommer därför fstighetsskatten i framtiden vara lägre här, än skatter på liknande fastigheter i andra europeiska länder.

2) Tasas y cargas: Skatter och avgifter. Vissa kommuner tar ut extra avgifter för service i samhället, som sophantering, renhållning av gator och stränder etc. Även avgift för fordon förekommer. Dessa extra avgifter är i allmänhet låga.

FÖRSÄKRINGAR

Brandförsäkring är obligatorisk enligt lag vid tecknande av bolån. Omfattande hemförsäkring finns tillgänglig för att skydda ditt hem och hushåll, liksom livförsäkring för att garantera betalning av lånet vid dödsfall.

Vänligen läs en mer utförlig förklaring under punkten Kostnader.

EuropaHus

Ring oss idag.

Om du söker bostad i provinserna Alicante och Murcia, eller kräva att någon av våra tjänster, vänligen kontakta EUROPAHUS. Du kan ringa oss, stoppa genom våra kontor i Los Alcázares, eller skicka ett e-postmeddelande. Vi kommer att vara glada att hjälpa dig med vad du behöver.

© 2022 Europahus ● Juridisk anteckningPrivatlivCookiesWeb karta ● Design: Mediaelx
ONLINE VISNINGAR