Facebook
Egendomar
Egendomar

Nybyggda Fastigheter till Salu i Torrevieja Har hittats 1 Egendomar

Egendomar
Egendomar

Nybyggda Fastigheter till Salu i Torrevieja

Nybyggda fastigheter till salu i Torrevieja

Väsentliga typer av kontrakt för köp av nya bostäder

Även om muntliga avtal gäller i vårt rättssystem, vid köp och försäljning av bostäder är det normalt med ett skriftligt avtal. I den här artikeln, informerar vi om vanliga typer av avtal vid köp av nybyggnation

Eftersom det är principen om avtalsfrihet som råder, är det bra att samråda innehållet i avtalet med en sakkunnig, vad det än är. På EUROPAHUS, med mer än 15 års erfarenhet av fastighetskonsulting i Spanien, rekommenderar vi att ni läser den här artikeln med de vanligaste typerna av kontrakt vid köp och försäljning av nya byggnationer.


Villkor för standardavtal.

När ett företag skriver avtal med många konsumenter kan de ofta inte förhandla enskilda kontrakt, de väljer att utarbeta standardkontrakt där den andra parten inte har möjlighet att ändra innehållet och är begränsad till att acceptera eller förkasta erbjudandet

Villkoren som inte förhandlas individuellt måste vara enkla och tydliga, utan hänvisning till andra texter eller dokument som inte tillhandahålls samtidigt, eller som inte har överlämnats tidigare. Konsumenten ska tillhandahållas kvitto, mottagningsbevis, kopia eller intyg av förfarandet eller i förekommande fall, med budgeten förklarad vederbörligen. I osäkerhet om betydelsen i en klausul, ska den tolkas till konsumentens fördel.


Oskäliga villkor.

Allmänna villkor är oskäliga villkor när de orsakar väsentlig skada gällande rättigheter och skyldigheter för en av parterna (art. 10 LGDCU). Tilläggsbestämmelsen i lagen innehåller en lista över oskäliga villkor. Emellertid kan en domare deklarera andra klausuler som oskäliga och de kommer då att ogiltigförklaras.

Det är oskäligt villkor, och därför ogiltigt, om till exempel plusvalian, landvärderingsskatten läggs på köparen. Även villkor som kräver att köparen ska överta till inteckningar/banklån som en gång tecknades av säljaren. Detta kan inte heller anbefallas av notarie.


Preliminärt kontrakt.

Det är löftet att köpa eller sälja. Formaliseringen av det preliminära avtalet berättigar parterna ett ömsesidigt anspråk på uppfyllandet av kontraktet, med enhällighet i sak och pris.


Reservationsdokument.

Ibland kan det hända att i syfte att ta bort ett intressant hus från försäljning, att man undertecknar en "reservation", i utbyte mot betalning av en viss summa, kommer bostaden inte att erbjudas till en tredje person under en överenskommen tid. Det belopp som betalats förloras om inte köpet fullföljs.


Dokument handpenning.

Det är inte på samma sätt om ni undertecknar ett dokument med en överenskommelse av handpenning, där beloppet som köparen ger säljaren är ett tecken på försäljningen kommer att fullföljas, och beloppet som erläggs är en del av köpeskillingen. De kan vara av två slag:

1. De som kallas en bekräftande av handpenning (arras confirmatorias), accepterar ett fast godkännande av transaktionen och ger den andra parten rätt att kräva formalisering av försäljningen eller en upplösning med skadestånd.

2. En handpenning med skadeersättning innebär att i händelse av kontraktsbrott kan kontraktet sägas upp med en överenskommelse om att köparen förlorar erlagd handpenning eller att säljaren ska betala tillbaka dubbelt.

Om dokumentet inte anger vilken typ av handpenning som det hänvisas till, tolkas det som en bekräftande av handpenning.


Privat köpeavtal.

Det är vanligt att man före undertecknandet av lagfart undertecknar ett privat köpeavtal, men det är inte obligatoriskt. Man bör notera att det som parterna kommer överens om i avtalet är bindande dem mellan. Efterföljande lagfart bör innehålla det som överenskommits i avtalet.


Avtalet bör innehålla:

1. En tydlig definition av objektet, det vill säga en beskrivning av huset samt uppgifter över alla relevanta frågor som man bör veta.

2. Villkor för köp, inklusive pris, fastställda kostnader och betalningsmetod.

3. Datum för leverans av nycklar. Det är lämpligt att enas om en straffklausul för leveransförsening.

4. Datum för skrivande av lagfart.

5. Möjlighet att ändra det ursprungliga projektet på grund av skäl som inte kan tillskrivas säljaren.

6. Notering av servitut och bördor.

7. Del av de gemensamma delarna i fastigheten.

8. Beviljade garantier.


Allmän Lagfart

Oavsett om man har tecknat ett privat köpeavtal eller en handpenningsöverenskommelse kan endera parten begära att dokumentet upphöjs till allmän lagfart. Den offentliga lagfarten som beviljas inför en notarie, tillåter registrering av den nya fastigheten.

Parterna kan komma överens om att utse notarie. Om inte, är det köparens val.


Ta en titt på nybyggda fastigheter på Costa Blanca på EUROPAHUS.

Om ni letar efter nybyggda fastigheter på Spaniens kust, för att leva i som pensionerad, som semesterbostad eller som en investering, titta på våra fastigheter i EUROPAHUS katalogen.

Vi har bostäder av alla slag på alla områden på Costa Blanca och Costa Calida, från Mazarrón till Denia. Kontakta oss, berätta vad ni letar efter, och på mindre tid än ni tror, kommer ni att njuta av ert nya hem i Spanien.

© 2020 Europahus ● Juridisk anteckningPrivatlivCookiesWeb karta ● Design: Mediaelx